Nainstalujte si:

       

Význam slova rezultativ, resultativ; rezultát, resultát; režie


rezultativ, resultativ = druh minulého času, který svými důsledky zasahuje do současnosti

rezultát, resultát = výsledek

režie = 1. tvůrčí umělecká profese v divadle, filmu, televizi, rozhlase a při vzniku zvukových nosičů; 2. náklady spojené s provozem a vedením podniku

Next: režim; režisér; rébus; réma; rétor; rétorika; rgvéd    seizmonastie, seismonastie; sejf, safe; sejm; sejp