Nainstalujte si:

       

Význam slova rezonance, resonance; rezonovat, resonovat


rezonance, resonance = ohlaš, odezva, ozvěna, souznění; 1. shoda kmitočtů vlastních kmitů soustavy s kmitočtem zdroje; 2. název krátce žijících hadronů

rezonovat, resonovat = souznít

Next: rezort, resort; rezortizmus, resortismus    seizmický, seismický; seizmika, seismika