Nainstalujte si:

       

Význam slova rezident, resident; rezidentní, residentní


rezident, resident = usídlený, bydlící; diplomatický zástupce; vedoucí agent rozvědky v určité oblasti

rezidentní, residentní = usídlený, skrytý, nezjevný

Next: rezidentura, residentura; reziduální, residuální    screensport; screever; scrub; scrubování; sčot