Nainstalujte si:

       

Význam slova revolving; revuální; revue; rezerva, reserva


revolving = otáčející se, otočný, rotační

revuální = mající podobu revue; výpravný

revue = 1. časopis většího rozsahu a periodicity s informacemi o určitém oboru; 2. dramatický žánr sestavený ze samostatných výstupů spojených ve zdánlivý celek; 3. ve filmu výpravná podívaná

rezerva, reserva = zásoba, záloha

Next: rezervace, reservace; rezervní, reservní    scholastik; scholastika; science-fiction