Nainstalujte si:

       

Význam slova revizor, revisor; revír; revmatizmus, revmatismus


revizor, revisor = osoba pověřená konáním revize

revír = okruh, vymezené území, teritorium

revmatizmus, revmatismus = revmatické choroby, postižení pohybového ústrojí (kloubů, svalů) provázené bolestivostí a poruchami funkce, revma

Next: revmatologie; revokace; revolta; revoluce; revolver    schilling; schizma, schisma; schizo-; schizofrenie