Nainstalujte si:

       

Význam slova reverzní, reversní; revident; revidovat; review


reverzní, reversní = vratný; rubový

revident = titul nebo hodnost různých veřejných, státních nebo soukromých úředníků

revidovat = přezkoumat, zjišovat správnost, provádět revizi

review = kritika, recenze; zpráva, přehled; revue

Next: revitalizace, revitalisace; revival; revize, revise    scénogratie; schematický