Nainstalujte si:

       

Význam slova reverz, revers; reverzace, reversace


reverz, revers = 1. zadní strana mince, dokladu, pečeti; 2. písemný souhlas s léčebným postupem

reverzace, reversace = obrácení chodu stroje, např. smyslu otáček, rychlosti

Next: reverze, reverse; reverzibilní, reversibilní    scampi; scenárista; scenáristika