Nainstalujte si:

       

Význam slova reverence; reverend; reverenda; revertence


reverence = úcta, vážnost, důstojnost

reverend = důstojný pán; anglosaský titul duchovního

reverenda = dlouhý svrchní šat kněží, učenců, úředníků

revertence = nedovolený návrat

Next: reverz, revers; reverzace, reversace    sága; ságo; sáhib; sámek; sánkhja; sárí