Nainstalujte si:

       

Význam slova respektovat; respirace; respirační; respirátor


respektovat = mít k něčemu respekt, uznávat, dodržovat

respirace = dýchání, vdechování

respirační = dýchací

respirátor = protiprachová dýchací maska

Next: respirium; respiro; respirometr; respondent    sanctum officium; sandál; sandwich; sandžak