Nainstalujte si:

       

Význam slova repetitorium; replantace; replika; replikace


repetitorium = souhrn, stručný přehled učiva, pomůcka k opakování

replantace = opětovné vsazení, reimplantace

replika = projev účastníka dialogu, odpověď; původní výtvarné dílo autora, který jím opakuje vlastní originál

replikace = obnovení, opětovné uvedení, zmnožení, zdvojení, reduplikace

Next: replikovat; reponování; report; reportáž; reportér    sabotáž; sacerdocium; sacharáza, sacharasa