Nainstalujte si:

       

Význam slova rentgeno-; rentgenologie; rentgenový; rentiér


rentgeno- = první část složených slov mající význam rentgen, rentgenový

rentgenologie = obor lékařství užívající rentgenové záření k diagnostice a léčení

rentgenový = rentgenové záření, elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10 na -11 až 10 na -8 m

rentiér = osoba, která žije z renty

Next: renting; renumerace; renunciace; reo-; reologie    rupiah; rupie; ruptura; ruralizmus, ruralismus