Nainstalujte si:

       

Význam slova rentabilita; rentabilní; rentgen; rentgenka


rentabilita = výnosnost, např. podíl zisku k vloženému kapitálu

rentabilní = výnosný

rentgen = starší jednotka pro ozáření; přístroj na prozařování hmoty rentgenovým zářením

rentgenka = elektronka, jejíž anoda je zdrojem rentgenového záření

Next: rentgeno-; rentgenologie; rentgenový; rentiér    ruminace; rumiště; rumunizmus, rumunismus; runa