Nainstalujte si:

       

Význam slova relátor; relevance; relevantní; relé; reliabilita


relátor = 1. zpravodaj, referent; zapisovatel; 2. slovní vazba nebo symbol vyjadřující spojení mezi členy vztahu (relace), vztahový znak

relevance = závažnost, důležitost; právní platnost termínu

relevantní = podstatný, závažný, důležitý, rozhodující, mající k něčemu souvztažnost

relé = elektrický spínač

reliabilita = spolehlivost výzkumné metody nebo techniky

Next: reliéf; religionistika; religioso    romantika; romantizmus, romantismus; romatik; román