Nainstalujte si:

       

Význam slova relativnost; relativum; relaxace; relaxovat


relativnost = relativita

relativum = zájmeno vztažné

relaxace = uvolnění, povolení, zmírnění; ustálení rovnovážného stavu; proces nebo stav uvolnění psychického a tělesného napětí

relaxovat = uvolňovat, odpočívat

Next: relátor; relevance; relevantní; relé; reliabilita    romadůr; romance; romaneskní; romaneto; romanistika