Nainstalujte si:

       

Význam slova relativita; relativizmus, relativismus; relativní


relativita = vzájemný vztah věcí, jevů; relativnost

relativizmus, relativismus = názor o podmíněnosti (relativitě) poznání, hodnot nebo morálních norem

relativní = hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, podmíněný, závislý

Next: relativnost; relativum; relaxace; relaxovat    roll-hokej; roll-over credit; rolna; rolovat