Nainstalujte si:

       

Význam slova rekvírovat; relace; relata refero; relativistický


rekvírovat = zabírat, vymáhat v období nouze, zejm. války

relace = 1. vztah, poměr; 2. rozhlasový nebo televizní pořad

relata refero = uvádím jen to, co jsem slyšel; jak jsem koupil, tak prodávám

relativistický = vyhovující zásadám relativizmu

Next: relativita; relativizmus, relativismus; relativní    rokfór, roquefort; rokoko; roks; rolba; roler-skate