Nainstalujte si:

       

Význam slova rekolekce; rekomando; rekombinace; rekondice


rekolekce = duchovní cvičení; zpytování svědomí

rekomando = doporučeně; doporučený dopis nebo jiná zásilka

rekombinace = nová kombinace, změna v uspořádání, přeskupení; opětovné spojování, slučování prvků, složek

rekondice = opětovné uvedení do pořádku, do správného stavu; obnovení, oprava

Next: rekonfirmovat; rekonstrukce; rekonvalescence    riskantní; riskovat; rispet; risposta; ritardando