Nainstalujte si:

       

Význam slova reklamace; rekodifikace; rekognice; rekognoskace


reklamace = uplatňování námitky; stížnost na kvalitu, požadování nápravy, příp. náhrady

rekodifikace = změna kodexu, právní úpravy, zákona; přijetí nového předpisu, normy

rekognice = uznání pravosti, stvrzení; uvědomění si dříve poznaného (vnímaného)

rekognoskace = prozkoumávání, průzkum

Next: rekolekce; rekomando; rekombinace; rekondice    rino-, rhino-; riový; riposta; risi-bisi; risk