Nainstalujte si:

       

Význam slova regrese; regresivní, regresívní; regresní


regrese = útlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj; jedna ze statistických metod ekonomie

regresivní, regresívní = postupující zpět, upadající

regresní = související s regresí

Next: regula falsi; regulace; regulativ; regulátor    režim; režisér; rébus; réma; rétor; rétorika; rgvéd