Nainstalujte si:

       

Význam slova regolit; regradace; regredient; regres; regresát


regolit = zvětralinový plášť, který nebyl přemístěn, eluvium

regradace = opětné zlepšení půdy

regredient = osoba mající postihové právo, postihovatel

regres = postih

regresát = osoba, proti níž se vykonává postih, regresní dlužník, postižník





Next: regrese; regresivní, regresívní; regresní    rezultativ, resultativ; rezultát, resultát; režie