Nainstalujte si:

       

Význam slova registrace; registratura; reglement; reglementace


registrace = zapsání, uvedení do seznamu, rejstříku

registratura = kancelářská skříň pro ukládání dokumentů; sběrna úředních spisů

reglement = zvláštní předpis

reglementace = úprava záležitostí podle reglementu

Next: regolit; regradace; regredient; regres; regresát    rezort, resort; rezortizmus, resortismus