Nainstalujte si:

       

Význam slova regionalizmus, regionalismus; regionální; registr


regionalizmus, regionalismus = úsilí o větší nezávislost (samostatnost) oblastí; lokálně patriotické tendence; umělecké hnutí zaměřené tématem i dosahem na danou oblast

regionální = oblastní, krajový; týkající se určité oblasti, regionu

registr = seznam, soupis, ukazatel, rejstřík

Next: registrace; registratura; reglement; reglementace    rezonance, resonance; rezonovat, resonovat