Nainstalujte si:

       

Význam slova refraktometr; refraktor; refrén; refrigerace


refraktometr = optický přístroj na měření indexu lomu světla

refraktor = čočkový dalekohled

refrén = pravidelně se opakující část písně nebo básně

refrigerace = zchlazování, zchlazení

Next: refrigerátor; refugium; refundace; refuze; refýž    reziduum, residuum; rezignace, resignace