Nainstalujte si:

       

Význam slova reflektovat; reflex; reflexe


reflektovat = odrážet, zrcadlit, vzít v úvahu, uvážit; ucházet se, usilovat o něco, přijmout, zajímat se

reflex = 1. odraz světla, odlesk, zrcadlení; 2. bezděčná odezva organizmu na vnější podnět zprostředkovaná nervovým systémem

reflexe = zrcadlení, odrazivost; přemýšlení, úvaha, rozjímání; sebepoznání, myšlení o myšlení samém; zvážení, uvážení okolností, souvislostí

Next: reflexivní, reflexívní, reflektivní, reflexní    rezervace, reservace; rezervní, reservní