Nainstalujte si:

       

Význam slova referendum; referent; referovat; refinancování


referendum = lidové hlasování, plebiscit

referent = 1. zpravodaj, relátor; odborný odpovědný, obv. administrativní, pracovník; přednášející příspěvku, referátu; 2. konkrétní předmět mimojazykové skutečnosti v textu

referovat = podávat zprávu, informovat o události, přednášet referát

refinancování = poskytování úvěrů centrální bankou bankám komerčním

Next: reflace; reflektance; reflektivní; reflektor    revmatologie; revokace; revolta; revoluce; revolver