Nainstalujte si:

       

Význam slova reexport; refektář; referát; reference; referenční


reexport = opětovný vývoz dovezeného zboží

refektář = jídelna kláštera nebo řeholního domu

referát = zpráva hodnotící skutečnosti veřejného rázu nebo i vědeckou problematiku; posudek otištěný v denním tisku; organizační složka útvaru

reference = 1. doporučení, dobrozdání, posudek; 2. vztah jazykové jednotky k referentu

referenční = porovnávaný, vztažný; k porovnávání, vzorkovací, výchozí

Next: referendum; referent; referovat; refinancování    revizor, revisor; revír; revmatizmus, revmatismus