Nainstalujte si:

       

Význam slova redwood; reedice; reedukace; reemigrace; reeskont


redwood = červené dřevo, zejména sekvojové, borovicové či modřínově

reedice = opětovné vydání

reedukace = využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí (sluchu, zraku, řeči, pohybových a rozumových schopností)

reemigrace = návrat emigrantů do vlasti

reeskont = opětovný eskont

Next: reexport; refektář; referát; reference; referenční    revizionizmus, revizionismus, revisionismus