Nainstalujte si:

       

Význam slova redukční; redukovat; reduktant; reduktivní


redukční = omezující, zmenšující, oslabující, reduktivní

redukovat = snižovat, omezovat; zjednodušovat; odkysličovat

reduktant = redukční činidlo

reduktivní = omezující, zmenšující, oslabující, redukční

Next: redundance; redundantní; reduplikace; reduta    reverzní, reversní; revident; revidovat; review