Nainstalujte si:

       

Význam slova recruitment; recyklace; recyklovaný; redakce


recruitment = přijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby zabývající se zprostředkováním práce, headhunting

recyklace = znovuvyužití surovin obsažených v odpadech

recyklovaný = pocházející z recyklace

redakce = skupina autorů nebo zpracovatelů informací nebo literárních děl; konečná úprava obsahu nebo textu před tiskem nebo vysíláním

Next: redemptorista; redigovat; redingot; rediskont    revanšizmus, revanšismus; revanšovat se; revelace