Nainstalujte si:

       

Význam slova recidivita; recipient; reciprocita; reciproký


recidivita = návrat něčeho, co již zdánlivě skončilo; sklon k recidivám

recipient = 1. příjemce; 2. zvonovitá nádoba na úschovu nebo zpracování materiálů ve vakuu

reciprocita = vzájemnost, vzájemný vztah nebo zvýhodnění

reciproký = vzájemný, poskytující si vzájemně pomoc, převrácený

Next: recirkulace; recitace; recitando; recitativ    retrospektiva; retrospektivní