Nainstalujte si:

       

Význam slova recesivní, recesívní; recidiva; recidivista


recesivní, recesívní = ustupující

recidiva = zpětnost, opakování, návrat

recidivista = osoba dopouštějící se opětovného spáchání trestného činu stejné povahy

Next: recidivita; recipient; reciprocita; reciproký    retrogenie; retrogradace; retrográdní; retrospekce