Nainstalujte si:

       

Význam slova recese; recesistický; recesivita


recese = ústup, ústupek, pohyb zpět; 1. hospodářský pokles; 2. výstřední žert

recesistický = výstředně žertovný

recesivita = ústup dědičných znaků u míšenců; sklon k ustupování; recesivní stav

Next: recesivní, recesívní; recidiva; recidivista    retroaktivita; retrofilm, retro-film; retroflexe