Nainstalujte si:

       

Význam slova reambulace; reanimace; reál; reálie; reálka; reálný


reambulace = aktualizace (mapy)

reanimace = kříšení, znovuožití, resuscitace, obnova základních životních funkcí

reál = realita, skutečnost; praktické podmínky

reálie = věcné údaje, charakteristická dílčí fakta

reálka = sedmiletá střední škola zaměřená na přírodovědné obory

reálný = skutečný, věcný, hmotný, střízlivý; přepočítaný z běžných (proměnlivých nebo podléhajících inflaci) údajů, např. nominálních

Next: rebab; rebel; rebelie; receiver; recent; recentní    retikulace; retikulární; retikulum; retina