Nainstalujte si:

       

Význam slova reaktivace; reaktivita; reaktivní; reaktor; real


reaktivace = obnovení, opětovné uvedení do aktivního stavu; znovupřijetí do činné služby

reaktivita = schopnost reagovat, schopnost reakce; reaktivnost, reaktibilita

reaktivní = reagující na něco; schopný chemické reakce; založený na principu akce a reakce

reaktor = 1. zařízení na provádění chemických reakcí; 2. jaderný r. zařízení umožňující využít řízenou řetězovou štěpnou reakci

real = měnová jednotka Brazílie

Next: realimentace; realista; realistický; realita    resumé, résumé; resumovat; resurs; resuscitace