Nainstalujte si:

       

Význam slova razance, rasance; razantní, rasantní; razie, razzie


razance, rasance = důraznost, průraznost, prudkost

razantní, rasantní = prudký, průbojný, důrazný

razie, razzie = neočekávaná policejní prohlídka, šťára

Next: razura, rasura; ražniči, ražniče; ráce; rádio    respirium; respiro; respirometr; respondent