Nainstalujte si:

       

Význam slova rafinovaný; raft; rafting; ragáda; ragbista


rafinovaný = 1. tříděný, očištěný od cizích příměsí; 2. promyšlený, vychytralý, lstivý

raft = prám, pramice, vor, plavení dřeva

rafting = sjíždění divokých řek, původně na vorech, v současnosti na nafukovacích člunech

ragáda = bolestivé trhlinky kůže

ragbista = hráč ragby

Next: ragby, rugby; ragie; raglán; ragtime; ragú    repetitorium; replantace; replika; replikace