Nainstalujte si:

       

Význam slova radiokomunikace; radiologie; radiolokátor


radiokomunikace = přenos zpráv pomocí elektromagnetických vln

radiologie = obor zabývající se studiem, využitím a ochranou před ionizujícím zářením

radiolokátor = zařízení ke zjišťování rychlosti a polohy objektů metodou odrazu elektromagnetických vln, radar

Next: radiometrie; radionuklid; radioterapie; radiový    reorganizace, reorganisace; reostat; reotaxe