Nainstalujte si:

       

Význam slova radiochemie; radiodiagnostika; radioekologie


radiochemie = jaderná chemie

radiodiagnostika = část radiologie zabývající se diagnostikou

radioekologie = vědní obor zabývající se vlivem ionizujícího záření na životní prostředí

Next: radiofyzika; radiografie; radioizotop, radioisotop    rentgeno-; rentgenologie; rentgenový; rentiér