Nainstalujte si:

       

Význam slova radioaktivní; radioastronomie; radiobiologie


radioaktivní = související s radioaktivitou

radioastronomie = obor astronomie zabývající se výzkumem vesmíru pomocí rádiových vln těch délek, které propouští zemská atmosféra

radiobiologie = odvětví biologie zabývající se účinky ionizujícího záření na živé organizmy

Next: radiochemie; radiodiagnostika; radioekologie    rentabilita; rentabilní; rentgen; rentgenka