Nainstalujte si:

       

Význam slova radikální ( léčba); radikula; radio-; radioaktivita


radikální ( léčba) = usilující o pronikavé a rychlé změny od zálkadu,energický, rozhodný, pronikavý, důkladný, rázný, nekompromisní/kritika/, velmi účinný /léčba/

radikula = kořínek

radio- = první část složených slov mající význam 1. záření, elektromagnetické vlny; 2. radium, radiový; 3. rádio, rozhlasový přijímač

Next: radioaktivní; radioastronomie; radiobiologie    renons; renovace; renovovat; rent; renta