Nainstalujte si:

       

Význam slova racionalizmus, racionalismus; racionální


racionalizmus, racionalismus = důraz na rozumové schopnosti; názor, že rozum je jediným zdrojem poznání

racionální = rozumný, vycházející z úvahy, rozumem odůvodněný; účelný, hospodárný

Next: racketeering; radar; radiace; radiant; radiála    reminiscence; remis; remise; remitence; remitenda