Nainstalujte si:

       

Význam slova rabín, rabí, rabi, rabbi; rabovat; rabulistika


rabín, rabí, rabi, rabbi = učitel a kazatel židovské náboženské obce

rabovat = drancovat, loupit, plenit

rabulistika = překrucování pravdy, mnohomluvnost

Next: race; racemát,; rachi-, rachio-; rachialgie    relikvie; relokace; reluovat; relutum; rely, rallye