Nainstalujte si:

       

Význam slova punktum; pupila; pupilární; purány; purga, púrga


punktum = bod, tečka, punkt; přesně; dost, konec, hotovo

pupila = kruhový otvor, jímž do optické soustavy vstupuje nebo z ní vystupuje světelný paprsek; zornice, zřítelnice, panenka

pupilární = 1. vztahující se k zornici, zřítelnici; 2. sirotčí, žákovský; p. jistota, vlastnost některých cenných papírů, do nichž lze ukládat majetek nezletilých dětí, sirotků

purány = indické posvátné texty

purga, púrga = sibiřská sněhová bouře

Next: purgatorium; purifikace; purim, púrím; purin    rekatolizace, rekatolisace; rekce; reklama