Nainstalujte si:

       

Význam slova pulz, puls; pulzace, pulsace; pulzar, pulsar; puma


pulz, puls = tep; pravidelně se opakující impulz

pulzace, pulsace = tepání, tepot, pulzování, opakování tepů; periodická změna nějaké fyzikální veličiny

pulzar, pulsar = kosmický rádiový zdroj vysílající pravidelné impulzy rádiového záření

puma = 1. kočkovitá šelma ; 2. bomba

Next: pumpky; punc; punč; punk; punkce; punker; punkt    reizmus, reismus; rejda; rejdařství; rejekce