Nainstalujte si:

       

Význam slova puberta; pubertální; pubescence; public relations


puberta = stadium dospívání, dosahování pohlavní a psychické zralosti, pubescence

pubertální = týkající se období puberty; nezralý, nevyrovnaný

pubescence = puberta

public relations = styk s veřejností, vztah k veřejnosti; cílevědomé ovlivňování veřejnosti s využitím sociologie a psychologie

Next: publicistika; publicita; publikace; publikovat    regrese; regresivní, regresívní; regresní