Nainstalujte si:

       

Význam slova psychóza, psychosa; psychro-; psychrometr


psychóza, psychosa = duševní choroba s poruchami myšlení, chování i osobnosti

psychro- = první část složených slov mající význam chladný, vlhký

psychrometr = přístroj k měření poměrné vlhkosti vzduchu z rozdílů dvou zvláštních teploměrů, druh vlhkoměru

Next: psýcha, psycha, psýché; ptera    regionalizace, regionalisace