Nainstalujte si:

       

Význam slova psychotický; psychotik; psychotronika; psychotronní


psychotický = související s duševní poruchou, odchylkou

psychotik = duševně labilní člověk, člověk se sklonem k přehnaným reakcím, k duševní úchylce

psychotronika = obor zabývající se výjimečnými psychickými schopnostmi (proutkařstvím, telepatii, jasnovidností); metapsychologie, parapsychologie

psychotronní = psychikou způsobený, vytvořený; duševního původu psychotropní, ovlivňující duševní činnost, psychiku (např. p. léky)

Next: psychóza, psychosa; psychro-; psychrometr    regent; regest; reggae; regiment; region