Nainstalujte si:

       

Význam slova psychopat; psychopatie; psychopatologie


psychopat = člověk trpící duševní poruchou, úchylkou

psychopatie = duševní porucha, nemoc, úchylka

psychopatologie = obor psychologie zkoumající příčiny a projevy duševních poruch a nemocí

Next: psychosféra; psychosociální; psychosomatický    refrigerátor; refugium; refundace; refuze; refýž