Nainstalujte si:

       

Význam slova psychiatrie; psychický; psychika; psycho-


psychiatrie = obor lékařství zabývající se příčinami, diagnostikou, léčením a prevencí psychických poruch

psychický = duševní, týkající se duševních projevů člověka

psychika = duševno; souhrn duševních vlastností, procesů a stavů; vnitřní svět člověka

psycho- = první část složených slov mající význam duše, duch

Next: psychoanalýza, psychoanalysa; psychocismus    referendum; referent; referovat; refinancování