Nainstalujte si:

       

Význam slova prudérní; pruritus; psalmodie; psaltérium


prudérní = nemístně, přepjatě, mnohdy falešně stydlivý

pruritus = svědění

psalmodie = zpěv žalmů v gregoriánském chorálu

psaltérium = kniha žalmů, žaltář; středověký strunný drnkací nástroj

Next: psammofyty; pseudo-; pseudogravidita; pseudokras    redislokace; redisový; redistribuční; redivivus